Mensbildning

Mensbildning är MENSENs högst prioriterade fråga. Vi tror att kunskapen om menstruation och menstruationsrelaterade problem behöver ökas och därför arbetar vi folkbildande genom att bland annat sprida mensinformation anordna föreläsningar och events. Under föregående året har vi arbetat med att samla in åsikter och idéer från medlemmar, allmänhet och experter om vad en riktigt bra mensbildning ska innehålla och nu lanserar vi äntligen vår första omgång studiecirklar om mens! Dessutom kör vi en mensbildningsdag i Göteborg 22 oktober där mensexperten och barnmorskan Gun Rembeck föreläser om mensfysiologi.

Cirklarna körs i samarbete med Studiefrämjandet och kan läsas antingen i Göteborg, Stockholm eller på distans. Cirklarna täcker fyra teman på fyra träffar: målet är att deltagarna ska bli experter på menskroppar, mensproblem, menshistoria och att se menstruation ur olika perspektiv. Vi letar tillsammans svar på frågor som: Hur var det nu menscykeln funkade? Varför finns mens ens? Vad är egentligen endometrios? Hur mensade de gamla grekerna? Hur görs mensaktivism i Uganda? Hur kan vi tänka mens i ett funktionalitetsperspektiv? Ett transperspektiv? Intersektionellt?

JUST NU pågår tre cirklar. Om du är intresserad av att gå en studiecirkel i mensens regi kan du registrera ditt intresse här. Har du ytterligare frågor nås mensbildningsgruppen på mensbildning@gmail.com.